תמר סצמסקי

מדברת צילום

*שם:  
*טלפון:  
אימייל:  
*הערה:  


 • שירותים

 • הרצאה - הולדת הצילום

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - תחילת הצילום התיעודי

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - שנות ה-60 העליזות

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - גבול האינטימיות

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - השלכות הקדמה הטכנולוגית על האמנות

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - צלמים בתחפושת

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - בזמן המקום ובמקום הנכון

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • הרצאה - צילום משפחתי

  ההרצאה נועדה להפגיש את הקהל עם עולם הצילום מנקודת מבט תרבותית חוויתית. כל הרצאה עוסקת בנושא ספציפי ובקונטקסט ההיסטורי שלו בתולדות הצילום. יוצגו נושאי חתך מרתקים כמו שאלות אתיות של חשיפה, ייצוג זהויות ודימויים סטראוטיפיים, אסתטיקה תקופתית, צילום כנקודה ברצף הזמן וכו' ההרצאה מזמינהאת הקהל, להצטרף למסע מופלא באמצעות החוויה האסתטית והדיון התיאורטי (הרעיוני) שמתפתח סביבה. שעה של התבוננות על העולם דרך עדשות מצלמותיהם של צלמים לאורך ההסטוריה של הצילום, בסיטואציות מגוונות ומקומות שונים בעולם.
   
 • תודה שחשבת עלי

  הפנית לקוח שלא סגר. תודה שחשבתם עלי :)
   
 • קורס יסודות הצילום

  הקורס נועד לפתח ולהרחיב את מודעותו של המשתתף לאפשרות לשלוט ולהשפיע על פעולת הצילום, ולעודד אותו לקחת אחריות על מגוון ההחלטות שנעשות בזמן הצילום ולאחר מכן עד להצגתו. הקורס נועד לפתח ולהרחיב את מודעותו של המשתתף לאפשרות לשלוט ולהשפיע על פעולת הצילום, ולעודד אותו לקחת אחריות על מגוון ההחלטות שנעשות בזמן הצילום ולאחר מכן עד להצגתו. הקורס מגשר בין הצד הטכני של הצילום ("האיך") והצד שמתעסק בביטוי האישי ("המה") תוך לימוד כלי הביטוי הייחודיים של המצלמה והאפשרויות שזו מעניקה לנו כיוצרים מבחינה חזותית ורעיונית. השאלה שמעלה הקורס היא באיזו מידה הצילום הוא מדיום שיש בו בחירה, באיזה אופן ניצול האמצעים הטכניים והמגבלות שהמצלמה מעמידה לרשותנו מאפשרים לנו להתערב במציאות המצולמת ולהביע באמצעותה עמדה. בין הנושאים: הכרת המצלמה בחירת נושא הצילום קומפוזיציה אור מושג הזמן בצילום אסתטיקה של חדות וטשטוש הגדרת הפריים וגבולותיו יציאה משותפת לצילום ועוד... משך הקורס: 8 מפגשים של שלוש שעות.


   
 • השתתפות בקורס יסודות הצילום - משתתפת אחת

  השתתפות בקורס יסודות הצילום - משתתפת אחת
   
BizMakeBiz פותח ע"י